HỘI ĐỨC - VIỆT
HỘI ĐỨC - VIỆT

Hội Đức Việt được thành lập năm 1991 tại Düsseldorf. Hội có nhiều Chi hội và Tổ công tác tại nhiều thành phố và địa phương ở Đức, ví dụ như Berlin-Brandenburg, Leipzig-Halle, Stuttgart v..v... Hội có đăng ký tại Tòa án và được các nhà đương cục ở Đức công nhận là một Hội thiện nguyện.

Mục tiêu hoạt động của Hội là thúc đẩy và góp phần phát triển mối quan hệ giữa Đức và Việt Nam và góp phần vào việc tăng cường hiểu biết giữa các dân tộc.

Với mục đích đó, Hội tổ chức các hội nghị chuyên đề, các cuộc hội thảo, các buổi sinh hoạt trao đổi thông tin, tọa đàm về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học...

Hội tạo điều kiện để giúp Hội viên và những người bạn của Hội, những người bạn Việt Nam trong việc móc nối quan hệ với:
- các cơ quan chính quyền và các đối tác của ngành công nghiệp, thương mại và ngân hàng
- các văn phòng dịch thuật chuyên nghiệp tiếng Việt - Đức
- các khóa học tiếng Việt
- các chuyến đi du lịch Việt Nam
- cung cấp thông tn về Vệt Nam
- Hỗ trợ các dự án từ thiện
- Hỗ trợ người Việt Nam cư trú ở Đức

Trung bình 2 tháng một lần, Hội xuất bản tờ tin Vietnam-Info bằng tiếng Đức để cung cấp thông tin nóng hổi nhất cho Hội viên và độc giả của tờ Vietnam-Info. Tờ tin này được đăng trên mạng và có thể nạp xuống ở dạng pdf.

Các bạn có thể tìm hiểu về cơ cấu tổ chức của Hội và các dịch vụ của Hội trên trang mạng này.